• The Central Hospital of Tai’an (East Gate)
Address: 29 Longtan Rd, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an Railway Hospital
Address: 141 Dongyue St, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Branch of the Central Hospital of Tai’an
Address: Taishan St, Daiyue Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an Psychiatric Hospital
Address: 2 Changcheng Rd, Daiyue Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an Herentang Hospital
Address: China, Shandong, Tai’an, Daiyue, Taishan St, 泰山大街


 • Taian Central Hospital
Address: Daizong St, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an Jiaotong Hospital
Address: China, Shandong, Tai’an, Taishan, Yingsheng S Rd, 迎胜路1号


 • Tai’an Hospital of Traditional Chinese Medicine No.1 Out-patient Department
Address: Guangshengquan St, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an No.4 People’s Hospital No.3 Out-patient Department
Address: Yingsheng E Rd, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an Health Bureau
Address: China, Shandong, Tai’an, Taishan, Wangyue E Rd, 新政府办公大楼


 • Tai’an Electric Power Workers’ Hospital
Address: Aolaifeng Rd, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an Stomatological Hospital Branch
Address: Yingsheng S Rd, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000
Phone: +86 538 842 4486


 • Branch of the Central Hospital of Tai’an
Address: China, Shandong Sheng, Taian Shi, Taishan Qu, 万官路


 • Tai’an Sterility Infertility Treatment Center
Address: Leigushi St, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an Stomatological Hospital Kangfu Road Stomatology Clinic
Address: Kangfu Rd, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an Center Hospital Emergency Medical Service
Address: 29 Longtan Rd, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an Preferential Treatment Hospital
Address: Yongfu E St, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Tai’an Beida Hospital
Address: Taishan St, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000


 • Taian Cancer Hospital
Address: China, Shandong, Tai’an, Daiyue, Sanlizhuang Rd, 泰东路262
Phone: +86 538 841 2426


 • Tai’an Mangtong School Massage Clinics
Address: Wangzhuang Rd, Taishan Qu, Taian Shi, Shandong Sheng, China, 271000